Samenhang wet en regelgeving

Als werkgever wordt u geacht uw bedrijfsvoering zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Het Arbobesluit is een verdere uitwerking van de Arbowet, met daarin opgenomen verwijzingen naar de Europese richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG, arbeidsmiddelen met CE-markeringen en geldende Warenwet besluiten. Regels in het Arbobesluit zijn verplicht.

De Arboregeling is een verdere uitwerking van het Arbobesluit met concrete voorschriften.

De Warenwet waar naar verwezen wordt in het Arbobesluit is een in 1935 ingevoerde wet. Het is een Raamwet waar uitvoeringsbesluiten onder hangen waaronder het Warenwetbesluit machines. Dit Warenwetbesluit gaat over regels ten aanzien van machines en verwijst naar de Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn).

De Europese Machinerichtlijn met huidige versie 2006/42/EG beschrijft essentiële veiligheid en gezondheid eisen en voorschriften, geeft de noodzaak voor EG verklaring van overeenstemming aan en voorwaarden voor CE-markering.

In bijlage 1 van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG zijn de essentiële veiligheidseisen opgenomen. De fabrikant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product. Vanuit deze bijlage wordt weer doorverwezen naar een scala aan geldende normen. Deze normen zijn te verdelen in A-, B- en C- normen.

Type A-normen zijn basisnormen over de veiligheid en behandelen welke basisbegrippen, basisbegrippen voor ontwerp en algemene aspecten op machines kunnen worden toegepast.

Type B-normen zijn basisnormen voor de veiligheid en behandelen de veiligheidsaspecten of een bepaald type veiligheidsinrichtingen die in een serie machines kunnen worden gebruikt. Er zijn twee soorten type B-normen, type B1-normen gaan over bepaalde veiligheidsaspecten en type B2-normen gaan over veiligheidsinrichtingen.

Type C-normen zijn normen over de machineveiligheid, die gedetailleerde veiligheidseisen stellen aan een concrete machine of concrete groep machines.