Wetswijziging Artikel 7.23d draait de duimschroeven aan voor heftruckeigenaren

Vanuit mijn interesse en ervaring in techniek rondom off highway voertuigen en machines, startte ik BBEAT. BBEAT is gespecialiseerd in het adviseren en aanbieden van oplossingen voor vraagstukken over off highway voertuigen en machines. Zowel bij vervanging, aanschaf, modificatie, fleet management, schade, machine RIE of TRA van heftrucks, tractors, kooimaaiers of big trucks. Het uitgangspunt? Onafhankelijkheid en kwaliteit! Geen ‘second agendas’. Daarom deze tip aan heftruckeigenaren: werken met een werkbak is vanaf juli 2020 niet meer toegestaan.

Door een wijziging van het huidige Arbeidsomstandighedenbesluit wordt het voor heftruckeigenaren niet meer mogelijk om met een aanvullende werkbak te rijden. Belangrijk voor ondernemers om hiermee rekening te houden.

De huidige situatie

Artikel 7.23d van het huidige Arbeidsomstandighedenbesluit creëert mogelijkheden om af te wijken van de regelgeving volgens Artikel 7.18 lid 4, dat zegt dat; met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, worden in plaats van of tezamen met goederen geen personen vervoerd.

De ruimte die gecreëerd wordt in het huidige Artikel 7.23d is voor werkzaamheden met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig als; die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden. Die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. En indien de toepassing van andere, meer geëigende middelen, grotere gevaren meebrengt dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

De voorwaarden die gesteld worden aan een heftruck of soortgelijk mobiel hefwerktuig zijn;

  • De belasting van de vol belaste werkbak bedraagt niet méér dan de helft van de maximaal toegestane belasting van het hefwerktuig in zijn meest ongunstige stand.
  • De bedieningsplaats van het hijs- of hefwerktuig is permanent bemand.
  • De horizontale verplaatsing van een werkbak die meer dan 0,2 m is geheven, is slechts toegestaan indien wordt gereden met een snelheid van maximaal 2,5 km/uur ten behoeve van het positioneren van de werkbak.
  • De werknemers die worden gehesen of geheven, beschikken over een doeltreffend communicatiemiddel.
  •  Doeltreffende voorzieningen zijn getroffen om de werknemers bij gevaar te kunnen evacueren.

De verwijzing naar meer geëigende middelen samen met de voorwaarden die gesteld worden om een werkbak aan een heftruck te monteren, maakten het al zo goed als onmogelijk of in ieder geval niet rendabel om een werkbak aan te schaffen op een heftruck.

Wat verandert er?

Op 24 april 2020 staat in het staatsblad 135 dat het besluit is genomen Artikel 7.23d te wijzigen naar ‘Toepassing werkbakken en werkplatforms’. In de aangekondigde tekstwijziging een hefwerktuig niet meer benoemd, en wordt er alleen nog gesproken over hijswerktuigen. Hiermee komt op 1 juli 2020 daadwerkelijk een eind aan de mogelijkheden om een werkbak aan een heftruck of soortgelijk mobiel hefwerktuig te monteren.

Dit wordt in de nota van toelichting in staatsblad 135 als volgt verder toegelicht: Het nieuwe artikel 7.23d ziet op alle vormen van gebruik van werkbakken en werkplatform voor arbeid verricht door van personen aan hijswerktuigen. Hierbij hangen de werkbakken of werkplatforms vrij aan een kabel. Arbeid verricht door personen in werkbakken gekoppeld aan hefwerktuigen is niet meer toegestaan, omdat er inmiddels een ruime beschikbaarheid is van werkbakken die bevestigd zijn aan hefwerktuigen voorzien van een typekeur voor het gebruik van vervoer van personen. Van beide begrippen werkbak en werkplatform zijn definities opgenomen in het Arbobesluit.

Wat nu?

Nu een werkbak echt van de baan is, is slechts één mogelijkheid over: overgaan naar een andere machine dat wél voldoet aan de wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan een hoogwerker. Welke het meest geschikt is voor jou als ondernemer, ligt aan je werkzaamheden, grootte en wensen. Bij aanschaf denkt BBEAT graag mee, om zeker te zijn van een goede koop. Maar weet dat – indien werkzaamheden met een werkbak slechts een paar keer per jaar plaatsvinden – het huren ook een hele goede optie is. Blijf ook daarbij denken aan je veiligheid!

www.bbeat.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.